Article in a professional research book (D2)

Matkailupalvelujen kehittäminen Vakka-Suomen- kalastajien sivuelinkeinoksi ja alueen kalatalouden rakenne ja työllistävyys
List of Authors: Helminen Reima

Publisher: TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA

Publication year: 2003

Book title *: Studia maritima : lukuvuoden 2002/203 yleisöluentoja Turussa ja Raumalla

Title of series: Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B

Number in series: 127

ISBN: 951-29-2460-9Last updated on 2022-30-11 at 13:58