A1 Journal article – refereed

» En hästskalle i murgrunden»: Arkeologiska och folkloristiska exempel på byggnadsoffer i Finland under historisk tid
List of Authors: Hukantaival Sonja

Publication year: 2011

Journal: Fornvännen

Number in series: 1

Volume number: 106

Issue number: 1

Number of pages: 11

ISSN: 0015-7813

URL: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3260/2011_043.pdf?sequence=1Last updated on 2021-24-06 at 09:46