Refereed article in compilation book (A3)

Ekosysteemi ja eliöyhteisö alkuperäisessä merkityksessä
List of Authors: Kaunisto Kari, Sääksjärvi Ilari, Rainio Kalle

Place: Espoo

Publication year: 2014

Book title *: Ekosysteemit ja verkostojen parviäly

Title of series: VTT Technology

Number in series: 152

ISBN: 978-951-38-8089-7

eISBN: 2242-122X

ISSN: 2242-1211

URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T152.pdfLast updated on 2021-24-06 at 09:30