Refereed article in compilation book (A3)

Oppilaiden kouluihin sijoittamisen politiikan oikeutus, eronteot ja vaihtoehdot vanhempien puheessa
List of Authors: Piia Seppänen, Sonja Kosunen, Heidi Vartiainen, Virve Murto

Place: Jyväskylä

Publication year: 2015

Book title *: Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka

Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia

Number in series: 68

Start page: 153

End page: 200

ISBN: 978-952-5401-70-7

ISSN: 1458-1094Last updated on 2021-24-06 at 10:38