Marika Honkaniemi
FM (MA)


msmhon@utu.fi

+358 29 450 3397

+358 46 922 8535

Hämeenkatu 2

Turku


https://utu.academia.edu/MarikaHonkaniemi
Areas of expertise
art history; photography; authorship; photographs as documents; war photography; propaganda; propaganda photographs as art; war art exhibitions; Second World War; photographs as historical sources; Finnish-German exhibition exchange

Research

Väitöskirjan otsikko: Taiteeksi naamioitua propagandaa: suomalaiset ja saksalaiset viralliset sotavalokuvat museoteoksina toisen maailmansodan näyttelyvaihdossa

Väitöskirjassani tarkastelen toisen maailmansodan aikana järjestettyihin suomalais-saksalaisiin yhteistyönäyttelyihin ripustettuja suomalaisten tiedotuskomppaniasotilaiden (TK) ja saksalaisten propagandakomppaniasotilaiden (PK)
ottamia sotavalokuvia. Näkökulmani on poikkitieteellisyydessään ensisijaisesti taidehistoriallinen, sillä se perustuu varsinaisten näyttelyteosten analysointiin sekä niistä paljastuvien seikkojen yhdistämiseen ajan poliittiseen tilanteeseen. Tämän kulttuuris-poliittisen kehyksen sisällä tutkimuskysymyksinäni on:

- Mitä valokuvia suomalaiset ja saksalaiset ovat asettaneet esille sekä Suomessa että
Saksassa järjestetyissä yhteisnäyttelyissä?

- Onko suomalaisten ja saksalaisten näyttelyripustuksien valokuvista havaittavissa
eroavaisuuksia näyttelymaasta riippuen?

- Entä poikkesiko asevelimaassa museotilaan asetettujen tiedotus- tai propagandakuvien
kautta aseveljille ja näyttely-yleisölle välitetty vaikutelma siitä
mielikuvasta, joka luotiin kotimaisella maaperällä?

- Millaisen kuvan näyttely antaa suomalaisten ja saksalaisten niin kutsutusta
aseveljeydestä ja mitkä ovat olleet osanottajamaiden motiivit osallistua
valokuva-aineistollaan erilaisiin näyttelykokoonpanoihin?
Publications


Last updated on 2021-17-08 at 20:37