Katri Kauhanen
Doctoral Candidate, MA


kakauh@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-0435-1970

My profile at Academia.edu

LinkedInAsiantuntijuusalueet
Korean historia ja yhteiskunta
Korean tutkimus
Itä-Aasian tutkimus
Gender-tutkimus
Kylmän sodan historia


Biografia

Olen tohtorikoulutettava Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa, erikoistumisalueenani Korean tutkimus. Tutkin väitöskirjassani eteläkorealaisen naisasialiikkeen kehitystä ja verkostoitumista kylmän sodan aikana. 

Olen koulutukseltani historiantutkija, valmistuin maisteriksi Turun yliopiston yleisen historian oppiaineesta vuonna 2014. Olen opiskellut sivuaineena sukupuolentutkimusta, Itä-Aasian tutkimusta, uskontotiedettä, poliittista historiaa ja Suomen historiaa. Vuonna 2012 olin vaihto-opiskelijana eteläkorealaisessa Kyunghee Universityssa, jossa opiskelin Korean historiaa, kulttuuriantropologiaa ja maantiedettä. Lisäksi olen opiskellut korean kieltä Kyunghee Universityssa ja Ewha Womans Universityssa.

Vuodesta 2019 lähtien olen työskennellyt päätoimisesti yliopiston ulkopuolella, viestinnän, markkinoinnin, koulutussuunnittelun ja projektikoordinoinnin parissa. Viimeistelen väitöskirjaani osa-aikaisesti.
Tutkimus

Yksi väitöskirjatutkimukseni kantavista teemoista on käsite kylmän sodan feminismi. Havainnollistan käsitteen avulla, miten feminismiä tulkittiin kylmän sodan kontekstissa, millaisia sisältöjä ja arvoja feminismiin liitettiin tai liitetään ja mitä ylipäänsä nimetään feminismiksi. Lähestyn kylmän sodan feminismiä Korean kautta ja analysoin, miten ja miksi korealaisnaiset linkittyivät kansainväliseen naisasialiikkeeseen kylmän sodan aikana. Tutkimukseni jäljittää yhteyksiä korealaisten ja kansainvälisten naisjärjestöjen välillä ja tutkii näiden käsityksiä sukupuolten tasa-arvosta ja sen saavuttamisesta. Samalla aihepiirit, kuten autoritaarinen ja demokraattinen valta, kansainvälinen legitimiteetti ja YK:n rooli, tulevat tarkastelluiksi. Tutkimukseni yhtyy kasvavaan joukkoon kirjallisuutta, joka käsittelee kylmän sodan nais- tai sukupuolihistoriaa sekä tuottaa uutta tietoa korealaisnaisten historiasta ja ei-valkoisten, ei-länsimaalaisten naisten feminismistä. Metodologisesti olen kiinnostunut arkistotutkimuksesta ja narratiiveistä historiantutkijan työkaluina.Opetus

Olen opettanut Itä-Aasian tutkimuksen oppiaineessa vuodesta 2016. Opetusintresseihini kuuluvat erityisesti Korean sukupuolihistoria ja -politiikka, Etelä-Korean autoritaarinen aika sekä kristinusko Koreassa. Opetin kahden vuoden ajan väittelykurssia, 2 op:n Debating Korean History, jonka pääpaino oli opiskelijoiden vuorovaikutuksessa ja argumentointitaidoissa.

Olen suorittanut yhden lukuvuoden mittaisen yliopistopedagogisen koulutuksen (10op) lukuvuonna 2017-2018. Julkaisut


Last updated on 2021-11-10 at 18:44