Noora Kallioniemi


Yleinen ja kulttuurihistoria, tutkijatohtori

nmmkal@utu.fi
Areas of expertise
Populaarikullttuurin tutkimus; elokuvahistoria; televisiohistoria; viihdeaineistot; audiovisuaaliset aineistot; 1980- ja 1990-luku

Research

Väitöskirjassani tutkin työttömyyttä, syrjäytymistä ja osattomuutta suomalaisessa komediaviihteessä 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Aineistona käytän muun muassa Pekko Aikamiespoika -elokuvia, Lapinlahden lintujen tuotantoa ja Frank Pappa Show -televisiosarjaa.

Gradussani tarkastelin Gilmoren tytöt -televisiosarjan intermediaalisuutta tyttöjen seksuaalikasvatuksen välineenä ja populaarikulttuurin historiakuvan välittäjänä.

Olen työskennellyt Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa tutkijana Suomen kansallisfilmografiaan ja televisioelokuviin liittyvissä tehtävissä.Teaching
Publications


Last updated on 2023-05-02 at 22:06