Noora Kallioniemi


Yleinen ja kulttuurihistoria, tutkijatohtori

nmmkal@utu.fi
Asiantuntijuusalueet
Populaarikullttuurin tutkimus; elokuvahistoria; televisiohistoria; viihdeaineistot; audiovisuaaliset aineistot; 1980- ja 1990-luku, ympäristöhistoria ja eläintutkimus.

Tutkimus

Työskentelen postdoc-tutkijana Pyöriäismuistot-hankeessa (https://sites.utu.fi/pyoriaismuistot/).

Väitöskirjassani tutkin työttömyyttä, syrjäytymistä ja osattomuutta suomalaisessa komediaviihteessä 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Aineistona käytän muun muassa Pekko Aikamiespoika -elokuvia, Lapinlahden lintujen tuotantoa ja Frank Pappa Show -televisiosarjaa.

Gradussani tarkastelin Gilmoren tytöt -televisiosarjan intermediaalisuutta tyttöjen seksuaalikasvatuksen välineenä ja populaarikulttuurin historiakuvan välittäjänä.

Olen työskennellyt Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa tutkijana Suomen kansallisfilmografiaan ja televisioelokuviin liittyvissä tehtävissä.Opetus
Julkaisut


Last updated on 2023-20-03 at 15:48