Marja-Liisa Räisänen
 FM


maraisa@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-6522-2232

Asiantuntijuusalueet
kansatiede; työelämätutkimus; etnografia; vankilatyö; kaupantyö;

Biografia

Olen väitöskirjatutkija. Valmistuin kansatieteen maisteriksi vuonna 2008. Jatko-opintoni aloitin vuonna 2010.Tutkimus

Monografiaväitöskirjani on työnimeltään
"Suo, Kuokka ja vankila. Valtionhallinon uudistuksen vaikutukset työntekijän arkeen Konnunsuon vankilassa."Tutkimuksessani käsittelen valtaa ja vallankäyttöä ja sen ilmenemismuotoja vankeinhoitoalalla. Olen käynyt Konnunsuon vankilassa kenttätöissä kevällä 2010 ja 2011.
Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:13