Jenni Alisaari
PhD


jenali@utu.fi

+358 29 450 3609

+358 50 338 9860

Assistentinkatu 5

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-4096-1888

Asiantuntijuusalueet
Suomen kielen oppiminen, kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opetus, kielen oppiminen laulamalla, monikielisyys, opettajien uskomukset, asenteet ja käytänteet

Biografia
Jenni Alisaari (KT) työskentelee Turun yliopiston sosiologian laitoksella tutkimuksen lippulaiva INVESTissä tutkijana. Aiemmin hän on työskennellyt Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (2013 - 2020). Hän on opettanut sekä opettajaksi opiskelevia että jo valmistuneita opettajia aiheenaan kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opetus. Kielellisesti vastuullisessa opetuksessa otetaan muun muassa huomioon kielen ulottuvuudet koulukontekstissa sekä kielen ja kulttuurin yhteys identiteettiin. Lisäksi siinä tuetaan opiskelukielitaidon kehittymistä ja edistetään monikielisyyden käyttöä oppimisen resurssina. Kulttuurisesti vastuullinen opetus ottaa huomioon kulttuuristen identiteettien kaikki ulottuvuudet, kuten esimerkiksi etnisen taustan, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sosioekonomisen taustan, ja näiden yhteyden oppimiseen.

Alisaaren keskeisimmät tutkimusaiheet liittyvät kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja kielen oppimiseen. Hänen väitöskirjansa käsitteli suomen kielen oppimista laulaen, lauluja kuunnellen tai laulujen sanoituksia rytmikkäästi laulaen.


Julkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2022-26-01 at 14:13