Laura Seesmeri
PhD, landscape studies

Areas of expertise
landscape studies; oral history; ethnography; art based methods; aethetics

Biography

Taustani on folkloristiikassa ja estetiikassa, jotka näkyvät myös maisemantutkijan otteessani. Olen tutkinut paikkasuhdetta, muistojen, kulttuurin ja kehollisen kokemuksen vyyhtenä saunomisen yhteydessä. Toinen erityinen tutkimusalueeni on meri ja vedenalainen maisema. Olen kiinnostunut ihmisten maisemasuhteesta ja sen muodostumisesta ja maiseman kerronnallistumisesta, kehollisuudesta ja affektiivisuudesta. Tutkimukseni on koko ajan kulkemassa kohti taidelähtöisten mentelmien tutkimista ja hyödyntämistä osana etnografiaan pohjaavaa tutkimusotetta.Research

Landscape and relations to landscape and places studied as narrative, affective and embodied processes. Ethnographic methods, oral history, media-analysis. Studied sauna experience and relations to sea and underwater landscape. Researching artbased methods as part of ethnography.Publications
Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page


Last updated on 2022-15-08 at 14:13