Eini Haaja


Turku Institute for Advanced Studies (TIAS)

eini.haaja@utu.fi

+358 29 450 4714

+358 50 446 0085

Rehtorinpellonkatu 3

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-8391-1181

Asiantuntijuusalueet
• Kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja pk-yritysten yhteistyö
• Teollisuuden digitalisaatio, virheä siirtymä ja kilpailukyky Itämeren alueella
• Elinkeinoelämän ja poliittisen päätöksenteon välinen dynamiikka
• Liiketoiminnan mahdollisuudet ja poliittiset riskit arktisella alueella (erit. Barentsinmeren alue ja Venäjä)
• Projektisuunnittelu ja -johtaminen (esim. Interreg Baltic Sea Region Programme, EMFF, Business Finland)


Biografia

KTT Eini Haaja toimii tutkijatohtorina Pan-Eurooppa Instituutissa (PEI) ja Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS). Haaja on työskennellyt PEI:ssä vuodesta 2008 lähtien erilaisissa tutkimus-, opetus- ja hallinnollisissa tehtävissä. Hän on erikoistunut kansainväliseen liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen Itämeren ja Barentsinmeren alueilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat tällä hetkellä pk-yritysten kansainvälistyminen, digitalisaatio ja vihreä siirtymä meri- ja offshore-sektoreilla. Haaja on ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa ja julkaissut artikkeleita mm. liiketoiminnan mahdollisuuksista ja riskeistä sekä yritysyhteistyön dynamiikasta. Uudessa tutkimuksessaan hän pyrkii ymmärtämään mm. geoekonomisten muutosten vaikutuksia suomalaisyrityksille sekä elinkeinoelämän ja poliittisen päätöksenteon välistä dynamiikkaa.

Tällä hetkellä Haaja toimii Principal Investigatorina Liikesivistysrahaston rahoittamassa MUUTOS-hankkeessa. Aikaisemmin Haaja on vastannut esim. ECOPRODIGI-projektin hakemusprosessista ja saanut projektille rahoituksen EU:n Itämeri-ohjelmasta. Projekti toteutettiin vuosina 2017-2020 ja sen kokonaisbudjetti oli 4,2 miljoonaa euroa, tavoitteenaan lisätä meriteollisuuden prosessien ekotehokkuutta digitalisaation avulla. Haaja on työskennellyt myös mm. SusCon-projektissa (Business Finland) sekä SmartComp-projektissa (EU:n Central Baltic -ohjelma).Tutkimus

Tällä hetkellä Haaja työstää TIAS-tutkimusprojektia "Agents of sustainable industrial transformation – exploring the multilevel dynamics in maritime industry". Tutkimuksessa selvitetään miten eri toimijat erityisest ilaivanrakennusteollisuudessa ajavat, ja voisivat ajaa, koko teollisuusekosysteemiä kestävämmän toiminnan suuntaan. Tutkimuksessa on tarkoitus hyödyntää monitieteisiä lähestymistapoja ja mm. tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä.Opetus

Through her previous positions at Turku School of Economics, Haaja has years of experience in supervising master's thesis students and also some Bachelor's thesis students. She has also organised and taught basic and advanced-level courses in International Business concerning the business environments in Eastern Europe and the Arctic region. Haaja has also completed some university pedagogical courses to strengthen her teaching skills.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-02-12 at 12:44