Laura Niemi
D.Sc. (Econ. & Bus. Adm.)

Entreprenurship

laura.niemi@utu.fi

+358 29 450 4722

+358 50 435 9029
ORCID-tunniste: https://orcid.org/orcid.org/0000-0001-9610-1532

Asiantuntijuusalueet
Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi; Avoin tiede; Kansalaistiede; Vaikuttavuus

Biografia

Tällä hetkellä toimin kehittämisasiantuntijana Tutkimusedellytykset-yksikössä. Keskeisimpiä työtehtäviäni on tutkimuksen ja tutkijan näkyvyyden sekä avoimen tieteen periaatteiden edistäminen.

Taustaltani olen ekonomi. Olen aloittanut kauppatieteen opinnot Turun Kauppakorkeakoulussa vuonna 2007.
Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2011, jonka jälkeen työskentelin Turun yliopistossa opintohallintoon liittyvissä tehtävissä.

Vuonna 2012 siirryin projektitutkijaksi Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikköön.
Aluksi työskentelin yrittäjyyden yksikön ja Vaasan yliopiston yhteisprojektissa: “Valuable, Intangible and Prestigious Service Experiences” (VIPSE). Tutkimusprojektin tarkoituksena oli selvittää, miten yritykset voivat arvon luonnin avulla lisätä kilpailukykyään.

Projektissa käsitelty aihe vei minut mukanaan ja aloin suunnitella jatko-opintojani aiheeseen liittyen.
Kun tutkimusprojekti päättyi alkuvuodesta 2015 aloin työskennellä täysipäiväisesti Turun yliopiston UTUGS (University of Turku Graduate School) tutkijankoulupaikalla. Vuosien 2015-2019 aikana väitöskirjan työstämisen sekä jatko-opintojen lisäksi olen suunnitellut ja toteuttanut useita yrittäjyyden opintojaksoja ja osallistunut yrittäjyyden alan tutkimusprojektien suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen.

Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi toukokuussa 2020. Väitöskirjani tarkastelee uuden arvon yhteisluontia ja se on julkaistu sähköisesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8063-5

Väitöskirjani päätavoitteena on esittää vuorovaikutuksellinen näkökulma yrittäjyyteen keskittymällä erityisesti uuden arvon yhteisluonnin monimutkaiseen ilmiöön. Väitöskirjani koostuu johdannosta ja kolmesta erillisestä tieteellisestä tutkimusartikkelista. Väitöskirjani laajentaa teoreettista keskustelua ja käytännön ymmärrystä yrittäjien ja kuluttajien välisestä arvon luonnista. Väitöskirjani tarjoaa laadulliseen tutkimukseen perustuvia esimerkkejä siitä, mistä uusi arvo todella syntyy ja miten sitä luodaan.TutkimusOpetus

Current teaching responsibilities:

Principles of Marketing (Basic Studies, 3 ects)
I have created this course in online for the Open University of TSE (2020). The key topics of this course are; marketing as a discipline, consumer behavior, strategic marketing management, services and relationship marketing and b2b marketing and networks.

Previous teaching responsibilities:

Startup! -course (Intermediate Studies, 10 ects)
I was a coach/mentor in this course for several years (2018, 2019 and 2020). This course uniquely combines a scientific approach on new venture creation and experimental education. In this course, students are exposed to entrepreneurial thinking and actions while they create, validate and launch new businesses in multidisciplinary teams.

Business models and value creation (Advanced Studies, 6 ects)
I created this online course with my colleague and acted as co-lecturer in it for several years (2016, 2018, 2019 and 2020). This course integrates traditionally separate areas of scholarship (entrepreneurship, marketing and strategic management) in a way that helps students to understand how firms achieve a competitive advantage through creating, delivering and capturing value.

Decision Making Logics and Uncertainty (Advanced Studies, 6 ects)
I acted as co-lecturer in this course for few years (2019 and 2020). This course help students to understand how individuals make judgments and decisions in complex business environments. In this course, students develop their skills in applying different decision making logics in various situations.

Introduction to Entrepreneurial Business (Basic Studies, 3 ects)
I acted as co-lecturer in this course for several years (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 and 2019). This course highlighted how different organizations generate new business activities, products and services. During this course, business related problems were identified and new business solutions were developed.

Introduction to Entrepreneurship (Basic Studies, 1 ects)
I taught this course for several years (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 and 2019). This course was available only for students in Master's Degree Programme in Global Innovation Management. The purpose of the course was to gain understanding about entrepreneurial thinking. During this course, students worked to develop a new business idea which was based on their own knowledge or interest.

Yrityselämään! Liiketoiminta ja projektityöskentely -course (Basic Studies, 10 ects)
I was a coach/mentor in this course for several years (2013, 2014, 2015, and 2016). In this course students did a large project work which was given by a local company and which related to the development of that company. I supervised several project works for different companies’ e.g. PerkinElmer, Diacor and Logomo.

Principles of Marketing (Basic Studies, 3 ects)
I taught this course in Open University of TSE for several years (2012, 2013, 2014, 2015 and 2016). During these years I taught this course both in classroom and at online. The key topics of this course was; marketing as a discipline, consumer behavior, strategic marketing management, services and relationship marketing and b2b marketing and networks.

Principles of Management (Basic Studies, 3 ects)
I acted as co-lecturer in this online course (offered by the Open University of TSE) during academic year 2012-2013. The key topics of this course was; strategic management, change management, human resource management and organization culture.

Career Opportunities in the Translation Industry (Advanced Studies, 5 ects)
I acted as guest lecturer in this course during academic year 2016-2017 and 2017-2018. The topic of my lecture was commercialization, business models and service design.Julkaisut


Last updated on 2021-02-12 at 13:54