Janne Tunturi
PhD


jantun@utu.fi

+358 29 450 3453

+358 50 328 9855

Arcanuminkuja 1

Turku

Työhuone: 121


ORCID-tunniste: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-6236-6444

Sanojen liike ja tiedon paikat - oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alun Suomessa
Asiantuntijuusalueet
Tieteenhistoria; historiografia; kirjahistoria; 1800-luvun kansainvälinen Turku

Biografia

Toimin yleisen historian yliopisto-opettajana, jonka vastuualueena on myös opintoneuvonta. Olen väitellyt vuonna 2010 ja toiminut yliopisto-opettajana tai yliopistonlehtorina vuodesta 2009. Tätä ennen olin mm. tutkijana ja tutkijakoulun koordinaattorina.Tutkimus

Olen tutkinut aatehistoriaa ja historiallisen ajattelun historiaa, mutta viime vuosina olen ollut aktiivisimin mukana erilaisissa kirja- ja kaupunkihistoriaan liittyvissä hankkeissa. Näitä ovat olleet:
- Sanojen liike ja tiedon paikat: oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alun Suomessa (Koneen säätiö)
- Valtiollisen historian marginaalista kansainvälisen talous- ja kulttuurielämän aktiiviseksi toimijaksi – Turku 1812–1917 (Kaupunkitutkimusohjelma, Turun kauopunki)
- Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkiminen ja luettelointi (Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto)

Viimeaikaiset julkaisuni ovat käsitelleet mm. Turun kaupungin historiaa, kirjastojen historiaa sekä sekä antiikin reseption historiaa 1700-1900-luvuilla.Opetus

Olen opintoneuvonnasta vastaava yliopisto-opettaja. Tämän lisäksi opetan monilla kursseilla. Näitä ovat pakollisissa opinnoissa:
- Aikakaudet II: varhaismoderni aika (HISA0006, perusopinnot)
- Historian ja arkeologian taidot (HISA0003, perusopinnot)
- Historiankirjoituksen historia (HIST0106, aineopinnotI

Lukuvuonna 2021-22 opetan seuraavilla aineopintojen kursseilla
​​​​​​​- Tieteen historian johdantokurssi
- Kohtaamispaikkana maapallo
- Hauras tasavalta: Machiavelli historiassaJulkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-27-01 at 12:58