Satu Ramula
PhD, adjunct professor


satu.ramula@utu.fi

+358 29 450 4227

+358 50 465 3149

Vesilinnantie 5

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/IDorcid.org/0000-0001-7795-0352

Asiantuntijuusalueet
Demografiset menetelmät ja mallit; kasviekologia; populaatioekologia; haitalliset vieraslajit

Biografia2020-  Kasviekologian lehtori, Turun yliopisto

2015-2020 Akatemiatutkija, Turun yliopisto

2006 PhD, Tukholman yliopistoTutkimusTutkimukseni keskittyy populaatioekologiaan ja haitallisiin vieraslajeihin. Käytän usein populaatiomalleja yhdistettynä empiirisiin aineistoihin selvittääkseni populaatiokoon muutoksia ja mekanismeja niiden takana. Tutkin mm. populaatioiden vasteita ympäristönvaihteluun pitkäaikaisaineistojen avulla sekä kasvi-invaasioita ja niiden torjuntaa.

Julkaisut: https://scholar.google.com/citations?user=JecNUpoAAAAJ&hl=en

Projektisivu: https://sites.utu.fi/popdyn
Opetus
  • BIOL1004 Kasvi- ja eläinmorfologian perusteet
  • BIOL4220 Biologinen aineisto: monimuuttujamenetelmät
  • EKOL2108 Populaatioekologia
  • EKOL2103 Ekologian laboratorioharjoitukset
  • EKOL2354 Kotimaisten putkilokasvien lajintuntemus
  • EKOL2302 Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi
  • EKOL4101 Ecological interactions
  • MAAN6154 Biogeografia


Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2021-08-12 at 20:09