Petriina Paturi
Professor, Vice-dean of Faculty of Science


petriina.paturi@utu.fi

+358 29 450 2396

+358 41 506 0895

Vesilinnantie 5

Turku

Työhuone: 028


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-6240-2801

Asiantuntijuusalueet
suprajohtavuus; magnetismi; vuon lukkiutuminen; YBCO; manganiiti; ohutkalvot; röntgendiffraktio; magnetometria; laserhöyrystys

Biografia
Olen kokeellisen kiinteän olomuodon fysiikan professori Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa, Fysiikan ja tähtitieteen laitoksella Turun yliopistossa. Valmistuin fysiikan maisteriksi 1994 Turun yliopistosta, jonka jälkeen aloitin jatko-opinnot Suomen Akatemian tutkimusassistenttina. Väittelin 1998 suprajohtavien YBCO-ohutkalvojen ja nanojauheiden ominaisuuksista. Sen jälkeen työskentelin Akatemian tutkijatohtorina Risø National Laboratoryssa, Tanskassa ja Turun yliopistossa. Vuosina 2003-2009 olin Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa akatemiatutkijana. Vuodesta 2009 olen ollut  professorina Wihurilla ja samalla laboratorion johtajana. Vuosina 2012-2017 toimin myös Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen johtajana. Vuodesta 2017 olen ollut myös Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan perusopetuksesta vastaava varadekaani. Vuoden 2019 alusta olen ollut Suomen akatemian luonnontieteen ja tekniikan toimikunnan jäsen.


Tutkimus
Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyy vuon lukkiutumiseen YBCO ohutkalvoissa, joihin on lisätty kolumnaarisia normaalitilaisia inkluusioita, ja näiden vaikutuksen mallintamiseen. Olemme osoittaneet, että kolumnaariset lukkiutumiskeskukset vähentävät kriittisen virran kenttäriippuvuutta ja muuttavat kulmariippuvuutta. Nämä muutokset riippuvat lukkiutumiskeskusten koosta.

Toinen tutkimusaiheeni on kapean elektronivyön manganiitit. Tällä hetkellä tutkimme (Pr,Ca)MnO3 ja (Gd,Ca)MnO3 ohutkalvojen rakenteellisia, magneettisia ja resistiivisiä ominaisuuksia. Olemme huomanneet mm, että voimme aiheuttaa metalli-eriste-transition PCMO-kalvoissa valon avulla ja että GCMO kalvoilla on varausjärjestynyt tila vielä huoneenlämpötilassakin.Olemme myös osoittaneet, että kapean elektronivyön manganiitteja voidaan käyttää resistiivisissä kytkimissä. Näitä tarvitaan esim. neuromorfisissa tietokoneissa.


Opetus
Olen vuosien varrella opettanut useita erilaisia kiinteän olomuodon fysiikan, magnetismin ja suprajohtavuuden kursseja sekä aineopinto että syventävien opintojen tasolla. Tällä hetkellä opetan aineopintokurssia Statistisen fysiikan perusteet sekä syventävien opintojen kursseja Kiinteän aineen rakenteelliset ja termiset ominaisuudet Magnetismi ja spintroniikka ja Röntgendiffraktiomenetelmien laboratoriokurssia.

Kaikissa kursseissa käytän aktivoivia menetelmiä, esimerkiksi flipped classroomia, ennakkotehtäviä yms. Minulla on yliopistopedagogiikan opettajanpätevyys.


Julkaisut
null
null
1/8
null
null


Last updated on 2021-12-03 at 14:12