Helena Siipi
Docent of philosophical ethics, Doctor of Social Sciences, Philosophy University Lecturer, Researcher at CLIMATE NUDGE STN


helsii@utu.fi

+358 29 450 3054

+358 50 308 2663

Assistentinkatu 7

Turku

Työhuone: 156

Vastaanotto keskiviikkoisin klo 14-15.

Asiantuntijuusalueet
Soveltava etiikka; ympäristöfilosofia

Biografia

Työskentelen yliopistonlehtorina Filosofian
oppiaineessa ja tutkijana hankkeessa Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen
vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE
NUDGE STN).Olen vuodesta 2000 alkaen työskennellyt erilaisissa
opetus- ja tutkimustehtävissä. Tohtorintutkinnon suoritin 2005 ja dosentti
minusta tuli vuonna 2010. Minulla on myös luokanopettajan pätevyys ja kasvatustieteiden
maisterin tutkinto vuodelta 1995.Tutkimus

Tutkimusintressini liittyvät soveltavaan etiikkaan
ja ympäristöfilosofiaan. Tutkin ruoan filosofiaa ja ilmastotuuppauksen
etiikkaa. Olen myös kiinnostunut tutkimusetiikasta. Turun yliopistossa toimin
tutkimusetiikan tukihenkilönä ja eettisen toimikunnan jäsenenä.Opetus
Olen UTUGSn jatko-opintokurssin "Ethics of Academic Research" vastuuopettaja. Opetan myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan "Tieteenteon etiikka" yleisopintokurssia. Filosofian yksikössä olen opettanut lukuisia etiikan, soveltavan etiikan, ympäristöfilosofian ja yhteiskuntafilosofian kursseja sekä "johdatus filosofiaan" kurssia. Olen ohjannut muutamia graduja ja tällä hetkellä minulla on ohjattavana jatko-opiskelijoita.

Julkaisut
null
null
1/4
null
null


Last updated on 2021-30-03 at 15:15