Mika Kallioinen
FT, dosentti


mikkal@utu.fi

+358 29 450 3439

+358 50 328 9409

Arcanuminkuja 1

Turku


Asiantuntijuusalueet
taloushistoria; liiketoiminnan historia; tartuntatautien historia

Biografia

Vuonna 2000 valmistunut väitöskirjani käsitteli Turun porvariyhteisöä ja kaupan organisaatiota keskiajalla ja 1500-luvulla. Sen jälkeen olen työskennellyt Turun yliopistossa useissa eri tutkija- ja opetustehtävissä. Toimin Suomen historian yliopistonlehtorina.Tutkimus

Tutkimustyössäni olen keskittynyt liiketoiminnan historiaan pitkällä
aikavälillä. Erityisesti olen ollut kiinnostunut talouden
instituutioiden toiminnasta: miten yrittäjät ja yritykset ovat kyenneet
voittamaan yhteistyön esteenä olleen keskinäisen epäluottamuksen? Tämän
pääteeman ohella olen tutkinut muun muassa tartuntatautien historiaa.
Keskeistä kaikessa toiminnassani on ollut poikkitieteellinen
lähestymistapa, jossa olen yhdistänyt historian ja
yhteiskuntatutkimuksen menetelmiä.   

Viimeisin tutkimushankkeeni käsitteli liiketoiminnan sääntelyä pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä tutkin teollisuuden kartellien merkitystä Suomen taloudessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla sekä perheyrittäjyyden historiaa 1950-luvulta nykypäivään.Opetus

Opetuskokemusta minulle on kertynyt 1990-luvulta lähtien. Tällä vuosikymmenellä olen neljän eri opetustehtävän yhteydessä osallistunut Suomen historian opetukseen niin perus-, aine- kuin syventävien opintojen tasolla.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-15-08 at 09:19