Kati Suomikati.suomi@utu.fi

+358 50 520 0790

Pohjoisranta 11 A

Pori


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-2502-2885

LinkedIn profile

Google scholar profile

EntreBus research group


Biografia

Kauppatieteiden tohtori Kati Suomi työskentelee liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Hänellä on dosentin arvo Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.


Ennen siirtymistään yliopistoon vuonna 2008, Kati työskenteli pankin ja kaupan aloilla. 

Kauppatieteiden lisäksi, Kati on opiskellut Turun yliopistossa myös yhteiskuntatieteitä (90 op verran, sisältäen mm. sosiologian perusopinnot). 
Tutkimus

Katia kiinnostaa tutkimuksellisesti mm. yrittäjyyskasvatus, yrittäjyysyliopisto, yrittäjämäinen markkinointi sekä PK-yritysten brändin rakentaminen.

Katin tutkimusta on julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, kuten Journal of Business Research,Tourism Management ja International Journal of Public Sector Management.

.
Opetus

Katilla on yli 14 vuoden opetuskokemus Turun yliopistosta. Kati vastaa yrittäjyyden sivuainekokonaisuudesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Kati toimii pääohjaajana kahdelle väitöskirjan tekijälle ja toisena ohjaajana kolmannelle jatko-opiskelijalle. Hän on toiminut ohjaajana, kanssaohjaajana tai tarkastajana yhteensä yli 150 kandidaatin- ja Pro gradu -tutkielmassa. Hän on osallistunut pedagogiseen koulutukseen, joista tärkeimpiä ovat Turun yliopistossa suoritetut: Yliopistopedagogiikka 1 (10 op) ja Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op). 
Julkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2022-05-10 at 15:25