Salla Siivonen
 


salla.siivonen@utu.fiTyöhuone237


Asiantuntijuusalueet
liiketoimintamallit, ohjausmenetelmät, projektiliiketoiminta, meriteollisuus

Tutkimus
strateginen johdon laskentatoimi, toimijaverkostoteoria, liiketoimintamallit

Julkaisut


Last updated on 2023-05-02 at 01:24