Eeva Hallikainen
FM


elhalli@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


Asiantuntijuusalueet
Suomen taidehistoria; Itämeren alueen taidehistoria; 1900-luvun alkupuolen kuvataide; maalaustaide

Biografia

Valmistuin Turun yliopistosta
filosofian maisteriksi (taidehistoria) vuonna 1994. Aloitin
tohtorikoulutettavana syksyllä 2019, kun olin jäänyt edellisenä syksynä
eläkkeelle avoimen yliopiston suunnittelijan työstä. Opetin taidehistoriaa
Turun yliopiston avoimessa yliopistossa vuodesta 1995 lähtien. Opettamisen lisäksi suunnittelijan työhöni sisältyi monenlainen
avoimen humanististen opintojen suunnittelu ja koordinointi. Vuosina 1997–2016 luennoin Itämeren alueen taiteesta
Turun yliopiston Baltic Sea Region Studies -koulutusohjelmassa.

Työhistoriaani sisältyy myös lyhyempiä
kuvataiteeseen liittyviä työsuhteita (lukio, kansalaisopisto, ammatillinen
oppilaitos, museo), ja olen kirjoittanut tutkimusaiheeseeni liittyviä näyttelykirja-artikkeleita
sekä pitänyt esitelmiä museoissa.

Valmistuin Turun Taideyhdistyksen
piirustuskoulusta vuonna 1976.
Tutkimus


Taidehistorian
pro gradu (TY, 1994): Kumousmiehestä kansalliseksi
mestariksi: Tyko Sallisen taiteen vastaanotto 1912–1923

Väitöskirjan työotsikko: "Taiteilija ja henkisyyden tavoittelu 1900-luvun alkupuolella: Uskonnolliset teemat Tyko Sallisen taiteessa".

Tutkin
väitöskirjassani uskonnollisia teemoja Tyko Sallisen (1879–1955) taiteessa
1910-luvun lopulta 1940-luvulle. Analysoin taiteilijan visuaalisesti
uskonnollisiin aiheisiin liitettäviä maalauksia soveltamalla muun muassa
ikonografisia menetelmiä ja lähilukemalla teoksia. Tutkimani teokset ovat
yhdistettävissä useisiin uskonnollisiin tai henkisiin suuntauksiin: lestadiolaiseen
herätysliikkeeseen, evankelis-luterilaisuuteen, ortodoksisuuteen sekä
vapaamuurariuteen. Sisällytän tutkimukseeni lisäksi teoksia, jotka eivät ole
eksplisiittisesti uskonnollisia, ja kuvia aikarajauksen ulkopuolelta. Tutkimuksessani on lisäksi elämäkerrallinen
näkökulma. Sovellan niin sanotun biografisen käänteen jälkeisen
elämäkertatutkimuksen näkemyksiä ja tarkastelen taiteilijan toimijuutta 1900-luvun
alkupuolen kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa.Opetus

TY, avoin yliopisto:

Taidehistorian perusopintojen (20 ov) ja taidehistorian perusopintojen (25 op) opetus kl 1995 - kl 2017/- kl 2018. Opetus on ollut lähi-, monimuoto- ja verkko-opetusta.

Taidehistorian aineopintojen (35 op) opetus sl 2005-kl 2018 (opintojaksoja). Opetus on ollut lähi- ja verkko-opetusta.

TY, Baltic Sea Region Studies -ohjelma: Baltic Sea Region in Art History -luentokurssi englanniksi sl 1997-sl 2016 (sl 2005 alkaen 2 + 3 op).

TY:n ulkopuolella 1990-luvulla mm. kuvaamataidon opetusta lukiossa, öljymaalausta kansalaisopistossa, värioppia, sommittelua jne. floristeille sekä taidehistoriaa taideoppilaitoksessa.
Julkaisut


Last updated on 2022-29-06 at 02:29