Riina Haanpää
 FT, dosentti


riihaa@utu.fi

+358 40 706 6220

Siltapuistokatu 2

Pori

Office276


Areas of expertise
Etnografia, kenttätyömenetelmät, muistitietotutkimus

Teaching
  • Aineistot ja menetelmät
  • Etnografia ja tutkimusetiikka
  • Kulttuuriperinnön teoria ja tutkimus
  • Kulttuuriperintöpolitiikan kysymyksiä
  • Muisti, maisema ja tulkinta
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen
  • Tutkielmaseminaari
  • Syventävien opintojen valinnainen opintojakso


Publications
  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 3
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Last updated on 2023-12-07 at 12:25