Riina Haanpää
FT, dosentti


riihaa@utu.fi

+358 40 706 6220

Siltapuistokatu 2

Pori

Office: 276


Areas of expertise
Etnografia, kenttätyömenetelmät, muistitietotutkimus

Teaching
  • Aineistot ja menetelmät
  • Etnografia ja tutkimusetiikka
  • Kulttuuriperinnön teoria ja tutkimus
  • Kulttuuriperintöpolitiikan kysymyksiä
  • Muisti, maisema ja tulkinta
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen
  • Tutkielmaseminaari
  • Syventävien opintojen valinnainen opintojakso


Publications
Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page


Last updated on 2022-04-12 at 10:35