Riina Haanpää
FT, dosentti


riihaa@utu.fi

+358 40 706 6220

Siltapuistokatu 2

Pori

Työhuone: 276


Asiantuntijuusalueet
Etnografia, kenttätyömenetelmät, muistitietotutkimus

Opetus
  • Aineistot ja menetelmät
  • Etnografia ja tutkimusetiikka
  • Kulttuuriperinnön teoria ja tutkimus
  • Kulttuuriperintöpolitiikan kysymyksiä
  • Muisti, maisema ja tulkinta
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen
  • Tutkielmaseminaari
  • Syventävien opintojen valinnainen opintojakso


Julkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2022-04-12 at 10:35