Anni Pakarinen
Postdoctoral Researcher, PhD, MHSc, RN


ankorh@utu.fi

+358 29 450 4711

+358 50 440 9740

Kiinamyllynkatu 10

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-9077-1663

Asiantuntijuusalueet
Terveyden edistäminen, pelilliset interventiot, terveyspelit, digitaalisten interventioiden kehittäminen ja arviointi, lasten ja perheiden hyvinvointi, palveluohjaus, Design ajattelu

Biografia

Olen koulutukseltani sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja Terveystieteiden tohtori. Työskentelen Hoitotieteen laitoksella Erikoistutkijana ja Tutkimuspäällikkönä.Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuu väestön terveyden edistämiseen ja digitaalisiin
interventioihin, erityisesti hyötypeleihin ja pelillisiin sovelluksiin.
Tutkimukseni lähestyy aihetta monesta näkökulmasta käsin; digitaalisten
interventioiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, niiden käytettävyyden,
soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arvioinnista, aina implementointiin asti.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kuin menetelmiä ammattilaisten työn
tueksi, väestön oman terveyden ylläpitämiseksi sekä laadukkaiden ja näyttöön
perustuvien digitaalisten interventioiden hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja
sosiaalialalla sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.
Tavoitteena on myös tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja
kehitettäessä uusia digitaalisia interventioita terveyden edistämisen
tarkoituksiin.Opetus

Tällä hetkellä opetan seuraavilla opintojaksoilla: Digitaalinen kulttuuri ja terveys (Asklepios), Hoitotieteen tutkimus ja raportointi, Evidence based practice ja Digitalization supporting clinical nursing, Design Thinking in healthcare innovation, Design ajattelua terveydenhuoltoon ja Palveluohjaus (täydennyskoulutus). Opetan myös Future Health and Technology-kansainvälisessä maisteriohjelmassa kursseilla Research and reportage in Nursing science ja Digitalization supporting clinical nursing. Lisäksi ohjaan opiskelijoiden opinnäytetöitä (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat).Julkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2023-16-01 at 16:16