Heta Mattila
PhD


hkmatt@utu.fi

Itäinen Pitkäkatu 4 C

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-5071-9721

ResearchGate profile
Asiantuntijuusalueet
Molekulaarinen kasvibiologia; Valoreaktio II:n fotoinhibitio; fluoresenssi

Tutkimus

Fotosynteettisen elektroninsiirron säätely: fotoinhibitio, singlettihappi ja plastokinoniJulkaisut


Last updated on 2021-04-10 at 16:57