Milla Salin
 VTT


milsal@utu.fi

+358 29 450 3085

+358 50 407 6219

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0003-0816-5873

Asiantuntijuusalueet
Äitien työajat ja työssäkäynti; työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen; työtä, perhettä ja sukupuolirooleja koskevat asenteet; COVID-19 pandemia ja lapsiperheiden arki; työelämän tutkimus; perhetutkimus; kansainvälinen vertaileva tutkimus; kvantitatiivinen tutkimus

Biografia

Toimin sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina sekä tutkimushankkeen Korona-arki lapsiperheissä (KOLA) vastuullisena johtajana.Olen työskennellyt sosiaalipolitiikan oppiaineessa maisteriksi valmistumisesta lähtien erilaisissa opetustehtävissä sekä tohtorikoulutettavana LabourNet-tutkijakoulussa. Väittelin sosiaalipolitiikasta vuonna 2014. Väitöskirjassani ”Opportunities, constraints and constrained opportunities. A study on mothers’ working time patterns in 22 European countries”  tarkastelin äitien työaikamalleja 22 Euroopan maassa.Tutkimus

Tekemäni tutkimus sijoittuu työelämän tutkimuksen ja perhetutkimuksen rajapintaan. Olen kiinnostunut äitien työssäkäyntiä ja työaikaa koskevista kysymyksistä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Lisäksi olen tutkinut työtä, perhettä ja sukupuolirooleja koskevia asenteita. Tällä hetkellä toimin vastuullisena johtajana Korona-arki lapsiperheissä -tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan COVID-19 pandemian vaikutuksia lapsiperheiden arkeen, keskittyen erityisesti työ- ja perhe-elämään yhteensovittamiseen. Tutkimusmenetelmällisesti tutkimukseni sijoittuvat kansainväliseen vertailevaan tutkimukseen sekä kvantitatiiviseen tutkimusperinteeseen.Opetus

Opetukseni sijoittuu pääasiassa sosiaalipolitiikan maisterivaiheen opintoihin. Opetukseeni kuuluu sosiaalipolitiikan substanssiopintoja, kvantitatiivisia menetelmäopintoja ja pro gradu -tutkielmien ohjausta. Olen vastuussa seuraavista sosiaalipolitiikan syventävistä kursseista: Työmarkkinat ja työpolitiikka, Perhepolitiikka, Kansainvälinen vertaileva tutkimus ja Pro gradu -seminaarit. Lisäksi olen opettamassa seuraavilla kursseilla sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnoissa: Suomalainen yhteiskunta, Suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteet ja Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset.Julkaisut
  
null
  
null
  
1/2
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-12-07 at 12:26