Lottamari Kähkönen
FT, tutkija (PhD, Associate Professor, Senior researcher)

Sukupuolentutkimus

lotkah@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9910-5651

Trans*Creative

Affective ActivismAsiantuntijuusalueet
Transtutkimus; kertomusten tutkimus; queer-teoria; affektiteoriat; feministinen pedagogiikka; Pohjois-Amerikan nykykirjallisuus; taiteiden tutkimus

Biografia

Kähkönen on toiminut monitieteisissä ja poikkitieteellisissä tutkimusprojekteissa Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella sekä filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella. Väiteltyään tohtoriksi yleisestä kirjallisuustieteestä 2012, hän teki väitöksen jälkeistä tutkimusta sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Hän on toiminut yleisen kirjallisuustieteen yliopisto-opettajana, erikoistutkijana Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksessa sekä sukupuolentutkimuksen yliopisto-opettajana.Tutkimus

Kähkösen tutkimuksen painopisteet ovat sukupuolentutkimuksessa, kertomusten tutkimuksessa, taiteiden tutkimuksessa ja Pohjois-Amerikan tutkimuksessa. Hän keskittyy erityisesti sukupuolen, kokemuksen, ruumiillisuuden ja affektien käsitteellistämiseen transkulttuurisessa tuotannossa ja aktivismissa.Opetus

Olen opettanut pääasiassa yleisen kirjallisuustieteen ja sukupuolentutkimuksen kursseja (perusopinnot, aineopinnot, sukupuolentutkimuksen kansainvälinen maisteriohjelma ja sukupuolentutkimuksen HILMA-verkosto). Lisäksi olen ollut mukana opettamassa moni- ja poikkitieteisillä kursseilla historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, North American Studies -ohjelmassa sekä Sote-akatemiassa.Julkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2022-05-08 at 09:41