Kaj Borg
Lehtori yp., FL


kborg@utu.fi

+358 29 450 3307

+358 50 328 9073

Arcanuminkuja 1

Turku


Asiantuntijuusalueet
Kielitiede; ruotsin kieli; nimistöntutkimus; henkilönnimitutkimus; sosio-onomastiikka

Biografia

Toimin ruotsin kielen yp. lehtorina kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pohjoismaisten kielten oppiaineessa. Perustutkinnossani minulla oli pääaineena germaaninen filologia, mutta suoritin syventävät opinnot myös pohjoismaisesta filologiasta. Perustutkinnon jälkeen ennen nykyistä työtehtävääni toimin germaanisen filologian assistenttina, Suomen Akatemian tutkimusapulaisena ja pohjoismaisten kielten assistenttina. Lisensiaatintutkinnon suorittamisen jälkeen olen opiskellut myös kasvatustieteitä sekä suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.Tutkimus

Tutkimukseni liittyy onomastiikkaan eli nimistöntutkimukseen. Ennen kaikkea olen kiinnostunut antroponomastiikasta eli henkilönnimitutkimuksesta. Olen tutkinut mm. Tukholman saksalaisen S:t Gertrudin seurakunnan sekä Turunmaan saaristossa sijaitsevan ruotsinkielisen Dragsfjärdin kunnan ristimänimenantoa. Tämähetkisenä tutkimuskohteenani on ristimänimenanto kaksikielisessä (ruotsi-suomi) Kokkolan kaupungissa. Olen kiinnostunut nimenannosta sekä lingvistisenä järjestelmänä että merkityksiä mahdollistavana järjestelmänä.Opetus

Opetan ruotsin normatiivista kielioppia, modernia ruotsalaista kirjallisuutta, ruotsin kirjallista tuottamista sekä pidän proseminaareja ja ohjaan kandidaatintutkielmia. Otan vastaan myös kirjallisuusanalyysiä ja tyylioppia sekä ruotsin kielen kääntämistä käsetteleviä kirjatenttejä. Olen myös opettanut erikoisalaani nimistöntutkimusta.Julkaisut


Last updated on 2022-29-06 at 02:32