Kaj Borg
Lehtori, FL


kborg@utu.fi

+358 29 450 3307

+358 50 328 9073

Arcanuminkuja 1

Turku


Areas of expertise
Kielitiede; ruotsin kieli; nimistöntutkimus; henkilönnimitutkimus

Biography

Olen toiminut ruotsin kielen yp. lehtorina kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa, pohjoismaisten kielten oppiaineessa vuodesta 1999. Ennen lehtoriksi nimittämistä toimin germaanisen filologian assistenttina, Suomen Akatemian tutkimusassistenttina, pohjoismaisen filologian assistenttina ja ruotsin kielen lehtorin sijaisena.Research

Tutkimukseni liittyy onomastiikkaan eli nimistöntutkimukseen. Ennen kaikkea olen kiinnostunut antroponomastiikasta eli henkilönnimitutkimuksesta. Tutkimuskohteenani on ristimänimenanto kaksikielisessä (ruotsi-suomi) kieliyhteisössä. Tutkin ristimänimien ja nimenannon muodostaman kielellisen ja merkityksiä välittävän järjestelmän muuttumista 1600-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuvuosikymmenille.Teaching

Opetan ruotsin normatiivista kielioppia, modernia ruotsalaista kirjallisuutta, ruotsin kirjallista tuottamista sekä pidän proseminaareja ja ohjaan kandidaatintutkielmia. Otan vastaan myös kirjallisuusanalyysiä ja tyylioppia sekä ruotsin kielen kääntämistä käsetteleviä kirjatenttejä.Publications


Last updated on 2021-22-10 at 02:18