Leila Koivunen
Professori, Yleinen historia / Professor, European and World History


leikoi@utu.fi

+358 29 450 3449

+358 50 328 9844

Arcanuminkuja 1

Turku

Työhuone: 114


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-5869-2949

Asiantuntijuusalueet
Kulttuurisen vuorovaikutuksen historia 1800-1900-luvuilla, erit. Eurooppa-Afrikka-suhde, eurooppalaiset mielikuvat Afriasta; liikkuvuuden, erityisesti tutkimusmatkailun historia; kolonialismin historia, Suomi ja kolonialismi, Suomi-Namibia suhteen historia; tieteen ja tietämisen historia; kirja- ja kuvitushistoria; materiaalinen kulttuuri; esilleasettamisen kulttuurit, museot

Biografia
Työskentelen yleisen historian professorina erityisalanani globaalihistoria ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen historia. Väittelin filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2006 ja sain dosentin arvon vuonna 2007. Olen toiminut aiemmin assistentin, yliassistentin ja yliopistonlehtorin tehtävissä sekä Suomen Akatemian tutkijatohtorina.

Tutkimus

Minua on pitkään kiinnostanut, millaisia tiedon ja mielikuvien syntyprosesseja kulttuurien väliset kohtaamiset synnyttivät 1800-1900-luvuilla. Tutkimuksessani olen tarkastellut laajasti eurooppalaisen ja sen ulkopuolisten ja sille vieraaksi koettujen kulttuurien välisiä vuorovaikutus- ja määrittelytilanteita. Väitöskirjani (2006) käsitteli Afrikan visualisointia ja Afrikan kuvittamisen prosesseja 1800-luvun lopun Euroopassa.


Olen tutkinut myös eksoottisiksi miellettyjen ja nimitettyjen esineiden keruun ja esittelyn historiaa Suomessa. Kiinnostuksen kohteisiini lukeutuu myös suomalaisten varhaiset kaukomatkat sekä muualta maailmasta tulleiden ihmisten historia Suomessa. Olen mukana suomalaisten suhdetta kolonialismiin tarkastelevassa tutkijaryhmässä (ks. https://utuhicorg.wordpress.com/). Lisäksi olen tiedon ja tieteen historiaa tarkastelevan Tiedepiirin jäsen ja kiinnostunut mm. globaalin tiedon historiasta.Opetus

Opetukseni koostuu tyypillisesti seuraavista:
- maisteriseminaari
- gradu- ja väitöskirjavaiheen ohjaus
- orientaatio kansainväliseen historiaan
- mukana seuraavien opintojaksojen opetuksessa: historia ja arkeologia tieteenaloina, Aikakaudet 3, Tiedepiirin seminaari, vuosittain vaihtuvat omien erikoisalojen luentokurssitJulkaisut
null
null
1/5
null
null


Last updated on 2022-29-06 at 02:41