Suvi-Sadetta Kaarakainen
FM


susaka@utu.fi

+358 45 133 5234

Arcanuminkuja 1

Turku

Office: A227


Areas of expertise
kulttuurihistoria; digitaalinen kulttuuri; äitiystutkimus; digitaalinen osaaminen; perusopetuksen digitalisaatio

Biography

Väitöstutkimuksessani tutkin, miten äitien teknologisen toimijuuden on ollut mahdollista muodostua Suomessa 1980-luvulta tähän päivään. Tutkimuksessani tuon esiin, miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset asemamme määrittävät sitä, miten mediateknologiaa kohdataan tai miten sitä on mahdollista käyttää ja hyödyntää osana elämää. Avaamalla teknologian kulttuurisen omaksumisen prosesseja lähihistoriassa, tutkimukseni tarjoaa digitalisaation myötä yhä tärkeämmäksi käyviä uusia tapoja ymmärtää ihmisten ja teknologioiden suhdetta. Tutkimuksessani myös kyseenalaistan ja tarjoan vaihtoehtoisia näkökulmia äitiyden perinteiselle sosiaalitieteelliselle lähestymistavalle. Äitiyden sosiaalista kategoriaa purkamalla teknologisen toimijuuden näkökulmasta, on mahdollista nostaa esiin vaihtoehtoisia äitiyden ymmärtämisen tapoja ja tehdä tilaa yksilöllisemmille vanhemmuuden tulkinnoille. Väitöstutkimusta rahoittaa huhti-syyskuu 2020 Suomen kulttuurirahasto ja loka-joulukuu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuslaitoksen tohtoriohjelma Juno.Publications


Last updated on 2021-04-11 at 01:50