Heidi Salmihemame@utu.fi

+358 29 450 3368

+358 50 521 8984

Hämeenkatu 1 A 14Asiantuntijuusalueet
suomen kieli; vanha kirjasuomi; suomen kielen kehitys; kielioppi; Mikael Agricolan kieli; adpositiot, suomen kielen vanhat kieliopit

Biografia

Olen valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2002 pääaineenani suomen kieli. Sivuaineina opiskelin kotimaista kirjallisuutta, viestintää, mediatutkimusta, psykologiaa ja sosiologiaa ja tein opettajan pedagogiset opinnot. Työskentelin valmistuttuani  tutkijakoulutettavana Suomen Akatemian rahoittamassa "Mikael Agricolan teosten tieteellinen editio ja morfosyntaktinen tietokanta" -hankkeessa vuosina 2004 - 2007 ja sen jälkeen suomen kielen assistenttina. Väittelin filosofian tohtoriksi vuonna 2011. Väitöskirjani käsittelee Agricolan teosten kielen adpositioita. Assistentuurin päätyttyä toimin suomen kielen tutkijatohtorina vuoteen 2018 asti. Suomen kielen yliopisto-opettajana olen toiminut vuodesta 2018 alkaen. Opetan myös Suomen kieltä ja kulttuuria ei-äidinkielisille. Suomen kielen dosentin arvon sain vuonna 2020.  Tutkimus

Tutkimukseni kuuluvat vanhan kirjasuomen alaan, ja tutkimusteni aineistot edustavat kirjasuomea 1500-luvulta 1800-luvulle. Olen erikoistunut erityisesti Mikael Agricolan teosten kielen tutkimiseen. Lisäksi olen tutkinut erityisesti suomen kielen vanhoja kielioppeja 1500-luvulta 1800-luvulle. Olen tutkinut paljon adpositiorakenteita, mutta minua kiinnostavat suomen kielen kieliopin ja kieliopin kehityksen tutkiminen laajemminkin. Tutkimukseni sisältävät myös paljon kontrastiivista tutkimusta, sillä monet vanhat tekstit ovat käännöksiä erityisesti ruotsin-, saksan- ja latinankielisistä lähdeteoksista.  Opetus

Opetusohjelmani on vaihdellut melko paljon vuosittain, ja minulla on paljon kokemusta hyvin erilaisten kurssien opettamisesta. Opetan suomen kielen opiskelijoille erityisesti suomen kielen kehitykseen liittyviä kursseja ja tieteellistä kirjoittamista. Suomen kielen ja kulttuurin (ei-äidinkielisille) opinnoista opetan Suomen kirjallisuutta, suomen fonologiaa ja morfologiaa eli äänne- ja muoto-oppia sekä (tieteellistä) kirjoittamista. Toimin suomen kielen oppiaineessa opettajatuutorina. Lisäksi ohjaan vanhan kirjasuomen aineistoista tehtäviä graduja.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-21-01 at 08:55