Janne Salminen
Prof, Dr

  • professori, Oikeustiede (Oikeustieteellinen tiedekunta)


jajasa@utu.fi

Caloniankuja 3

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-0973-5372

Asiantuntijuusalueet
julkisoikeus, valtiosääntö- ja hallinto-oikeus, EU-oikeus, perustuslaki, EMU, talous- ja rahaliitto

Biografia

Janne Salminen työskentelee Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisoikeuden professorina. Hän on oikeustieteen tohtori.

Prof. Salminen on lisäksi tiedekuntansa varadekaani. Varadekaanina prof. Salminen vastaa tiedekunnan perustutkintokoulutuksista.

Janne Salminen on valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden dosentti Åbo Akademissa ja valtiosääntöoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Aikaisemmin hän on työskennellyt erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä etenkin Turun yliopistossa, muun muassa julkisoikeuden apulaisprofessorina ja eurooppaoikeuden professorina, yliopistonlehtorina ja tutkijana. Muiden tehtäviensä ohella Janne Salminen on toiminut vuosia Turun yliopiston kanslerinsihteerinä.

Akateemisten tehtäviensä lisäksi Salminen on ollut Perustuslain tarkistuskomitean sihteerinä. Salminen on eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja myös muiden valiokuntien käyttämä valtiosäännön ja julkisoikeuden asiantuntija.

Salminen on auskultoinut Raaseporin käräjäoikeudessa. Tällä hetkellä hän toimii myös Ahvenanmaata koskevissa asioissa esittelijänä korkeimmassa oikeudessa (2015-). Aikaisemmin hän toiminut esittelijän tehtävissä myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa (1999-2001) sekä valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastossa (1997-1998) ja Valtion tilintarkastuslautakunnassa (2007-2015).Tutkimus

Janne Salmisen tutkimustoiminta on keskittynyt Suomen valtiosäännön ja Euroopan unionin konstituution välisiin suhteisiin. Laajasti ottaen Salmisen tutkimusten läpitunkevana teemana on ollut julkisoikeuden eurooppalaistuminen. Salmisen julkaisut ovat käsitelleet myös Euroopan unionin talous- ja rahaliittoa (EMU) ja Suomen Pankkia sekä unionin niin sanotun kolmannen pilarin konstitutionalisoitumista.

Salmisen tutkimuksesta:

https://soundcloud.com/turun-yliopisto/janne-salminen-eurooppalainen-valtiosaantoOpetus

Salminen vastaa tiedekunnassaan perusopintojaksosta "Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat" sekä hallinto-oikeuden opetuksesta.Julkaisut
null
null
1/4
null
null


Last updated on 2021-28-10 at 09:18