Krista Teeri-Niknammoghadam
 PhD


krkate@utu.fiTyöhuoneB304


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-8339-437X

Asiantuntijuusalueet
Suomen kieli; adpositiot; kielioppi; kognitiivinen kielitiede; metafora; semantiikka

Biografia

Koulutustiedot

 • 2021: FT, suomen kieli, Turun yliopisto
 • 2016: FM, suomen kieli, Turun yliopisto
 • 2016: HuK, suomen kieli, Turun yliopisto
 • 2013: vaihto-opintoja viestintätieteessä, Alfred University, Yhdysvallat
  ​​​​​​​

Tutkimusjaksot muissa yliopistoissa

 • 1.1.2022–31.12.2022: Helsingin yliopisto, apurahatutkija
 • 21.1.2020–22.5.2020: San José State University, vieraileva tutkija​​​​​​​


  Tutkimus

  Vuosina 2023–2025 työskentelen tutkijatohtorina Suomen Suomen suhteet: suomen kielen relationaalisten predikaattien muuttuminen 1500-luvulta nykypäivään -hankkeessa, jossa tutkin suomen adpositiorakenteiden kehityskulkuja.

  Vuonna 2022 tekemässäni postdoc-hankkeessa tarkastelin kieliopin kä­sit­teelle an­net­tuja mer­ki­tyksiä sekä kielioppiin liittyviä käsityksiä suomenkielisestä tutkimus­kirjallisuudesta ja verkko­keskusteluista kerätyn aineiston avulla.

  Vuonna 2021 valmistuneessa väitöskirjassani tarkastelin suomen adpositioiden ja adverbien semantiikkaa ja metaforisuutta.  Opetus

  Opetus yliopistoissa

  • 2022: suomen kielen kirjoitusviestintä (sivutoiminen opettaja), Aalto-yliopisto
  • 2021: suomen kielen kirjoitusviestintä & suomi vieraana kielenä (sivutoiminen opettaja), Turun yliopisto
  • 2020: Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus (opintojakson opettaja), Turun yliopisto
  • 2020: Fennistiikan tutkimusmenetelmät (vieraileva luennoitsija), Turun yliopisto
  • 2019: Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus (vieraileva luennoitsija), Turun yliopisto
  • 2018–2019: Proseminaari ja tieteellinen kirjoittaminen (opintojakson opettaja), Turun yliopisto
  • 2017: Metodiopinnot (vieraileva luennoitsija & opintojakson suunnittelija), Turun yliopisto​​​​​​
   ​​​​​​​

  Opetus yliopiston ulkopuolella

  • ​​​​​​​2021: suomen kieli ja kirjallisuus & suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (lehtori), Ruusutorpan koulu, Espoo
  • 2013: suomi vieraana kielenä (Credit teacher), Concordia Language Villages, Bemidji, Yhdysvallat


  Julkaisut


  Last updated on 2023-27-01 at 01:23