Krista Teeri-Niknammoghadam
 PhD


krkate@utu.fiTyöhuoneB304


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-8339-437X

Asiantuntijuusalueet
Suomen kieli; adpositiot; kielioppi; kognitiivinen kielitiede; metafora; semantiikka

Biografia

Koulutustiedot

 • 2021: FT, suomen kieli, Turun yliopisto
 • 2016: FM, suomen kieli, Turun yliopisto
 • 2016: HuK, suomen kieli, Turun yliopisto
 • 2013: vaihto-opintoja viestintätieteessä, Alfred University, Yhdysvallat

Tutkimusjaksot muissa yliopistoissa

 • 1.1.2022–31.12.2022: Helsingin yliopisto, apurahatutkija
 • 21.1.2020–22.5.2020: San José State University, vieraileva tutkija

  Olen yksi kielitieteen postdoc-tutkijoille suunnatun Lost doc -kollektiivin perustajista. Lost doc -kollektiivi järjestää seminaareja, joihin ovat tervetulleita kaikki kielitieteen postdoc-tutkijat (sekä postdoc-henkiset tutkijat!).


Tutkimus

Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Suomen Suomen suhteet: suomen kielen relationaalisten predikaattien muuttuminen 1500-luvulta nykypäivään -hankkeessa, jossa selvitän suomen adpositiorakenteiden kehityskulkuja.

Väitöskirjassani tarkastelin suomen adpositioiden ja adverbien semantiikkaa ja metaforisuutta. Väitökseni jälkeen olen tutkinut kielioppi-termin suomenkielisessä kielitieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa ja selvittänyt, miten aikaa ilmaisevia sanoja käytetään vuorovaikutusta jäsentävinä partikkeleina.Opetus

Opetus yliopistoissa

 • 2022: suomen kielen kirjoitusviestintä (sivutoiminen opettaja), Aalto-yliopisto
 • 2021: suomen kielen kirjoitusviestintä & suomi vieraana kielenä (sivutoiminen opettaja), Turun yliopisto
 • 2020: Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus (opintojakson opettaja), Turun yliopisto
 • 2020: Fennistiikan tutkimusmenetelmät (vieraileva luennoitsija), Turun yliopisto
 • 2019: Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus (vieraileva luennoitsija), Turun yliopisto
 • 2018–2019: Proseminaari ja tieteellinen kirjoittaminen (opintojakson opettaja), Turun yliopisto
 • 2017: Metodiopinnot (vieraileva luennoitsija & opintojakson suunnittelija), Turun yliopisto​​​​​​
  ​​​​​​​

Opetus yliopiston ulkopuolella

 • ​​​​​​​2021: suomen kieli ja kirjallisuus & suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (lehtori), Ruusutorpan koulu, Espoo
 • 2013: suomi vieraana kielenä (Credit teacher), Concordia Language Villages, Bemidji, Yhdysvallat


Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:36