Mari Mäkilä
 MA


mkmaki@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-7206-3332

Asiantuntijuusalueet
Kielen oppiminen; L2-ruotsi; L2-englanti; suullinen oppijankieli; kirjoitettu oppijankieli

Biografia

06.06.2016 –

Jatko-opiskelija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto

01.01.2017 – 01.03.2021

Tohtorikoulutettava, Utuling, Turun yliopisto

01.06 – 20.08.2021

Projektitutkija, Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto

01.04.2022 – 31.03.2023

Projektitutkija, Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi graafiteorian avulla (KISUVI), Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto

01.04.2022 – 31.03.2024

Väitöskirjatutkija, Utuling, Turun yliopisto (Svenska kulturfonden)Tutkimus


Väitöstutkimuksessani selvitän, miten suomenkieliset yliopisto-opiskelijat tuottavat syntaktisesti komplekseja rakenteita kirjallisessa ja suullisessa L2-ruotsissa. Tarkastelun kohteena on mm. erot kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa, yksilöiden tapa tuottaa kohdekieltä sekä syntaktinen kompleksisuus osana tuotosprosessia. Tutkimustani rahoittaa tällä hetkellä Koneen säätiö (01.04.2022 –).Opetus

Kevät 2017
Opettaja projektikurssilla Suullisen oppijankielen analysointi

Syksy 2017
Opettaja projektikurssilla Tieteellisen symposiumin järjestäminen

Syksy 2018
Opettaja kurssilla Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta

Syksy 2020
Opettaja kurssilla Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alaltaJulkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:13