Kati Renvall
PhD, Adjunct Professor (FIN: dosentti) Senior Lecturer

  • yliopistonlehtori, logopedia (psykologian ja logopedian laitos)


katren@utu.fi

Assistentinkatu 7

Turku

Työhuone: 342


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-3329-4602

Asiantuntijuusalueet
OIen laillistettu puheterapeutti ja filosofian tohtori (psykologia). Lisäksi olen logopedian dosentti (Helsingin yliopisto) ja Honorary Senior Research Fellow (Macquarie University, Australia). Toimin Turun yliopistossa logopedian yliopistonlehtorina. Tehtäviini kuuluu perustutkinto-opiskelijoiden opetus perus-, aine- ja syventävien opintojen tasolla. Opetukseni keskittyy aikuisten kommunikoinnin häiriöihin. Ohjaan kandidaatin-, pro gradu - ja väitöskirjatutkielmien tekoa.

Tutkimus
Tutkimusintressini kohdistuvat ennen kaikkea teoreettisesti motivoitujen, kliinisesti mahdollisten ja toiminnallisten aikuisneurologisten häiriöiden arviointi- ja kuntoutusmenetelmien kehittämiseen.Olen erityisen kiinnostunut sananlöytämisestä sekä sen häriöistä (anomia) ja kuntoutuksesta. Omissa tutkimuksissani sovellan etenkin kognitiivisen neuropsykologian lähestymistapaa. Tällä hetkellä teen tutkimusta, joka toivottavasti lisää ymmärrystä abstraktien käsitteiden, kuten adjektiivien ja etenkin emotionaalisten adjektiivien (esim. iloinen, surullinen, hämmästynyt), kuntoutettavuudesta ja kuntoutusmenetelmistä.

Julkaisut


Last updated on 2021-05-12 at 01:16