Hannu Schadewitz
 PhD

Department of Accounting and Finance

hannu.schadewitz@utu.fi

+358 50 910 3471

Rehtorinpellonkatu 3

Turku

Työhuone343

Vastaanotto sopimuksen mukaan.

ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-0724-7255

SSRN

ResearcherID

ResearchGate


Asiantuntijuusalueet
Tilinpäätösinformaatio; Kansainväliset tilinpäätösstandardit; Yritysvastuu; Hallinnointi

Biografia

Hannu Schadewitz on toiminut laskentatoimen professorina vuodesta 2001. Hannun tutkimusteemoja ovat tilinpäätösraportoinnin harkinnanvaraisuudet, kansainväliset laskentastandardit, vastuuraportointi, sekä yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) merkitys em. tutkimusteemojen yhteydessä. Hannu liittyi Turun kauppakorkeakoulun henkilöstöön vuonna 2001. Sitä ennen hän työskenteli Tampereeen yliopistossa. Hannu on suorittanut kaikki yliopistolliset tutkintonsa Helsingin kauppakorkeakoulussa (nykyään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu): KTM (1985), KTL (1993) ja KTT (1997). Hannu on julkaissut tutkimusteemoistaan akateemisissä julkaisuissa ja lisäksi myös joissain ammattisuuntautuneissa lehdissä. Hannu on toiminut mm. Suomen Akatemian rahoittaman konsortion vastuullisena johtajana ja Suomen Akatemian nuorempana tutkijana. Hannu myös opettaa erityisalueiltaan, sekä ohjaa väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia. Ennen akateemista uraansa Hannu työskenteli Finnair-konsernin sisäisenä tarkastajana. Hannun menossa olevissa tutkimuksissa analysoidaan tilinpäätösraportoinnin laatua EU:n eri alueilla. Toinen ajankohtainen tutkimusteema tarkastelee eri lakijärjestelmien ja tilinpäätösinformaation laadun välistä yhteyttä. Kolmantena teemana manittakoon yritysvastuututkimus maidonjalostusalalta. Ko. tutkimuksessa verrataan toisiinsa kiinalaisen ja suomalaisen alan keskeisen toimijan vastuullisuuden (suuntautuminen ja laskenta) kehitystä, nykykäytäntöjä, ja vaikuttimia. Vapaa-aikaansa Hannu viettää perheensä parissa ulkoillen ja hieman matkaillenkin. Perheeseen kuuluu Päivi-vaimo, kaksoset Juuli ja Daniel, sekä Portugalin vesikoira Bernie.Tutkimus

Hannun ensisijaisia tutkimusintressejä ovat: tilinpäätösraportoinnin harkinnanvaraisuudet, kansainvälinen laskentatoimi, hallinnointikäytänteet, tilivelvollisuus, ja vastuullisuusraportointi. Hannun menossa olevat tutkimukset käsittelevät mm. sitä, miten EU:hun liittyminen heijastuu uusien EU maiden tilinpäätösinformaation laatuun. Myös maakohtaisten oikeusjärjestelmien vaikutus tilinpäätösinformaation laatuun on tutkimuksen kohteena.Opetus
Tilinpäätösinformaation teoria, tilinpäätösraportointi, pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus.

Julkaisut
  
null
  
null
  
1/3
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-12-04 at 17:12