Asta Kihlman
PhD


aapars@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


Asiantuntijuusalueet
Visuaalisen kulttuurin tutkimus; queer-teoria; 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kotimainen taide; nykytaide

Tutkimus
● Pärssinen, Asta. ”Anna Sahlstén Nuori Suomi -albumissa vuosina 1891 – 1904”. Anna Sahlstén 1851- 1931. (Edit. by. Hyvönen, P.). Mikkeli: Teroprint Oy, 2009. ● Kihlman, Asta. “Sukupuolen problematiikkaa Beda Stjernschantzin Omakuvassa”. Beda Maria Stjernschantz. Helsinki: SKS 2014. ● Kihlman, Asta. ”The Frame is the Pimp of the Painting”. B-gallery 10th Anniversary Catalogue. Turku 2015.

Julkaisut


Last updated on 2021-07-12 at 01:19