Anne Heimo
Folkloristiikan professori / Professor of Folkloristics

School of History, Culture and Arts Studies

anheimo@utu.fi

+358 29 450 3402

+358 50 328 7968

Arcanuminkuja 1

Turku

Office: A371


ORCID identifier: https://orcid.org/orcid.org/0000-0002-7693-4710

Areas of expertise
oral history, digital memories, spontaneous archives, non-institutional heritage, digital heritage, participatory memorialisation, participatory historical culture, sites of memory, vernacular authority, family history, memories of migration, 1918 Finnish Civil War, Finnish-Australian heritage

Research

Everyday practices of history and memory: Participatory memorialization and transnational family history research.

  • NOS-HS workshops series: NORDIC VOICES: The use of oral history and personal memories in public history settings (2022-2024): https://blogit.utu.fi/nordicvoices/
  • Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina (Koneen säätiö, P.I. Maija S. Peltola, 2023-2024)
  • Paimio Sanatorium: Social, Historical and Cultural Perspectives (2021-)
  • Immigrant book cultures in comparative perpective (University of Helsinki, P.I. Kirsti Salmi-Niklander; 2018-2021)
  • Digital Heritage in Cultural Conflicts (DigiCONFLICT), (JPICH 699523, P.I. Malin Thor Tureby, 2018-2021)
  • Sirkkala 1918-2018: Vankileiristä muistin paikaksi ja kulttuuriperintökohteeksi -hanke  (Turun Yliopistosäätiö, 2016-2018)
  • Pirstaloituneet visiot: Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa (Academy of Finland / University of Helsinki, P.I. Kirsti Salmi-Niklander; 2014-2017)
  • Oma paikka? Perhehistorian rakentuminen glokaalissa kontekstissa (Suomen Akatemia, 2011-2014)


Teaching


LUKUVUODET 2022-2024

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot

KULT002 Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina

Folkloristiikan aineopinnot

FOLK1118 Kulttuurinen muisti ja muistitietotutkimus
FOLK1138 Finnish Lives: Life Writing and Life Narratives

Folkloristiikan syventävät opinnot (opintokokonaisuuden vastuuopettaja)

FOLK1123 Folkloristiikan maisteriseminaari (sis. HOPS)
FOLK1124 Pro gradu -tutkielman teoria ja metodologia
FOLK1125 Pro gradu -tutkielmaan liittyvä aiempi tutkimus
FOLK1129 Ajankohtaiseen folkloristiseen tutkimukseen perehtyminen I
FOLK1130 Ajankohtaiseen folkloristiseen tutkimukseen perehtyminen II
FOLK1020 Folkloristiikan pro gradu -tutkielma

Folkloristiikan tohtoriopinnot (opintokokonaisuuden vastuuopettaja)
FOLK9898 Folkloristiikan tutkijaseminaari
Publications
Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page


Last updated on 2022-18-11 at 08:53