Samuel Rauhala
Bachelor of Social Sciences, Economics

  • tutkimusavustaja, tilastotiede (matematiikan ja tilastotieteen laitos)


samuel.j.rauhala@utu.fiTyöhuone: 274


Asiantuntijuusalueet
Ekonometria, aikasarja-analyysi

Biografia

Olen tutkimusavustaja matematiikan ja tilastotieteen laitoksella sekä maisteriopiskelija taloustieteessä. Tutkimusavustajana ole toiminut vuodesta 2022 lähtien ja valmistuin valtiotieteiden (taloustiede) kandidaatiksi samana vuonna. Tulen näiltä näkymin valmistumaan maisteriksi keväällä 2023. Teen myös maisterntutkintoa tilastotieteestä.


Mielenkiinnon kohteenani on makroekonometria.Tutkimus

Tutkimukseni koskee makroekonometriaa, erityisesti aikasarja-ekonometriaa.Opetus

Avustan tilastotieteen kurssin "Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit" pitämisessä Turun yliopistossa. Olen myös avustanut kurssilla "KT33 Mikroteoria I" samaisessa yliopistossa.
Last updated on 2023-08-02 at 01:23