Irina Salmi
 

  • väitöskirjatutkijafilosofia (filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)


imsalm@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-6609-9478

Biografia

Taustaltani löytyy maisterin tutkinto filosofiasta, kandidaatin tutkinto psykologiasta sekä pedagogiset opinnot joilla pätevöidyin opettamaan edellisten aineiden ohella myös elämänkatsomustietoa. Väitöstyössäni yhdistän näitä koulutukseeni nivoutuvia ydinalueita. Tutkimus

Väitöstyössäni rakennan teoreettista viitekehystä luontoyhteyden merkityksestä sekä sen vahvistamisen keinoista kestävyys- ja ympäristökasvatuksessa.
Last updated on 2023-18-02 at 16:06