Irina Salmi
 

  • väitöskirjatutkijapsykologia (psykologian ja logopedian laitos)


imsalm@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-6609-9478

Biografia

Taustaltani löytyy maisterin tutkinto filosofiasta, kandidaatin tutkinto psykologiasta sekä pedagogiset opinnot joilla pätevöidyin opettamaan edellisten aineiden ohella myös elämänkatsomustietoa. Tutkimusotteeni yhdistää näitä koulutukseeni nivoutuvia ydinalueita. Tutkimus

Väitöstyöni keskittyy luontoyhteyden merkitykseen sekä sen vahvistamisen keinoihin kestävyys- ja ympäristökasvatuksessa.
Last updated on 2023-12-07 at 12:26