Marko Marila


Cultural Heritage Studies

mmmari@utu.fi

+358 29 450 4899

+358 50 478 5946

Siltapuistokatu 2

Pori


markomarila.com
Asiantuntijuusalueet
Arkeologia; Arkeologian teoria ja historia; Kulttuuriperinnön tutkimus; Meriarkeologia; Semiotiikka; Taiteellinen tutkimus; Tieteenfilosofia

Biografia

Toimin Turun yliopistossa Kulttuuriperinnön tutkimuksen tutkijatohtorina. Tutkimukselliset kiinnostuksenkohteeni käsittelevät arkeologian historiaa ja tieteenfilosofiaa sekä arkeologian, kulttuuriperinnön ja nykytaiteen yhteyksiä. Väitöskirjani (Helsingin yliopisto, 2020) oli filosofinen ja historiografinen tutkimus spekulaation merkityksestä arkeologian ontologiassa ja epistemologiassa. Väitöksen jälkeen olen tutkinut meriarkeologian historiaa ja teoriaa ennen kaikkea suomalaisen kulttuuriperintöhallinnon ja opetuksen kehityksen ja kehittämisen näkökulmasta. Taiteellinen työni on keskittynyt kulttuuriperinnön estetiikkaan ja ekologioihin.Tutkimus

Tutkimukseni jakautuu kolmeen pääteemaan:

1. Arkeologian historia ja filosofia, erityisesti semiotiikka, spekulatiivinen filosofia ja arkeologian epistemologia
2. Arkeologia, kulttuuriperintö ja nykytaide, erityisesti ilmaantuva perintö, perinnön ekologiat ja taiteen praktiikat
3. Meriarkeologian historia ja teoria, erityisesti opetuksen kehittäminenOpetus

Minulla on laaja-alaista kokemusta arkeologian ja kulttuuriperinnön tutkimuksen opetuksesta sekä tutkimukseen perustuvasta opetuksen kehittämisestä. Olen opettanut muun muassa arkeologian teoriaa, tieteellistä kirjoittamista, posthumanismin teorioita ja meriarkeologiaa. Tämän hetkinen opetusvastuuni Turun yliopistossa sisältää opinnäytetöiden ohjausta ja vuosittain järjestettävän Näkökulmia meriarkeologiaan -kurssin.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-24-09 at 17:58