Tiia Vahtolatiia.k.vahtola@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-1181-9727

Asiantuntijuusalueet
Varhainen kielenoppiminen ja -opetus; oppimisympäristöt; kielitietoisuus; monikielisyys

Biografia

Teen väitöskirjatutkimusta Turun yliopiston Utuling-tohtoriohjelmassa. Olen koulutukseltani KM luokanopettajan koulutusohjelmasta ja FM kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmasta (pääaine pohjoismaiset kielet). Olen toiminut vuodesta 2002 alkaen luokanopettajana perusopetuksessa. Lukuvuoden 2022-2023 aikana teen päätoimisesti väitöskirjatutkimusta.Tutkimus

Teen väitöskirjatutkimusta opetuskäytänteistä varhaisessa A1-kielen opetuksessa perusopetuksen ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tutkin opetuskäytänteitä eri oppimisympäristöjen, kielitietoisuuden ja monikielisyyden näkökulmasta. Svenska Kulturfonden rahoittaa tutkimustani.Julkaisut


Last updated on 2022-05-12 at 14:52