Janne Skaffari
FT, dos.


janne.skaffari@utu.fi

+358 29 450 3376

+358 50 341 3613

Koskenniemenkatu 4

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/orcid.org/0000-0001-7349-9904

http://users.utu.fi/skaffe/index.html
Asiantuntijuusalueet
Kielentutkimus, englannin kielioppi, englannin kielen sanasto, kielihistoria, kielikontaktit, kieliasiantuntijuus

Biografia

Olen englannin kielen yliopistonlehtori Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella ja englannin kielen dosentti Åbo Akademissa. Oman opetukseni ja tutkimukseni lisäksi toimin eri työ- ja tutkijaryhmissä ja Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelman toisena vetäjänä. Olen työskennellyt myös tutkijatohtorina, tutkijana, assistenttina ja tuntiopettajana Turun yliopistossa, tuntiopettajana Åbo Akademissa sekä yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa. Opiskelin pääaineeni englantilaisen filologian lisäksi pohjoismaista filologiaa, yleistä kielitiedettä ja yliopistopedagogiikkaa.Tutkimus

Historiallinen kielentutkimus, erityisesti siirtymä muinaisenglannista keskienglantiin

Kontaktilingvistiikka, erityisesti lainasanat ja koodinvaihto

Oppiminen ja opetus korkea-asteella, erityisesti deskriptiivisen kieliopin

Digiajan sanasto ja kielioppi, erityisesti variaatio internetissä ja sen ulkopuolella

Olen toiminut kokopäiväisenä tutkijana useaan otteeseen työurani aikana. Tutkimus on luonnollisesti osa myös nykyistä yliopistonlehtorin tehtävääni.

Opetus
Deskriptiivinen kielioppi

Kielitiede

Englannin kielen historia

Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma

Olen opettanut päätoimisesti yliopistossa vuosina 2004-2012 ja 2016- sekä sivutoimisesti vuodesta 1996 alkaen.Julkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2022-16-11 at 12:42