Eva Ingman
FM


eving@utu.fi

+358 29 450 3316

+358 50 328 9545

Arcanuminkuja 1

Turku


Biografia

Syksy 2021: teen väitöskirjatutkimusta ja suoritan jatko-opintojani (rahoitus: Svenska Kulturfonden). 

Kevät 2021: toimin ruotsin kielen tuntiopettajana Tampereen yliopiston kielikeskuksessa.

2015-2020 työskentelin Turun yliopistossa ruotsin kielen yliopisto-opettajana, pohjoismaisten kielten oppiaineessa kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Työskentelin myös samanaikaisesti ko. oppiaineessa projektitutkijana IVIP-tutkimushankkeessa vuosina 2015-2017. 

8/2008-11/2009 toimin Turun yliopiston pohjoismaisen kielten (aik. pohjoismaisen filologian) assistenttina ja tohtorikoulutettavana. Olen myös toiminut ruotsin kielen opettajana Turun yliopiston kielikeskuksessa syyslukukauden 2006 (kasvatustieteiden tiedekunta, Rauman yksikkö). Olen lisäksi työskennellyt ruotsin ja saksan kielen aineenopettajana Hakarinteen koulussa, Tammisaaressa 2003-2006 (A-ruotsi ja äidinkielenomainen ruotsi vuosiluokilla 1-9). 

Tutkimus

Tutkimusintressit:  kaksi- ja monikielisyys

Väitöskirja-aiheeni: Vardagen på svenska i Åbo. En etnografisk studie av Åbo som språklig miljö för svensk- och tvåspråkiga ungdomar.


Opetus

Keväällä 2021 opetin Tampereen yliopiston kielikeskuksessa virkamiesruotsia KKRUYHT- kursseilla eri alojen opiskelijoille Tampereen yliopiston keskuskampukselta (etäopetusta Zoomissa).

Syksyllä 2020 opetin syventävien opintojen kurssia Kaksikielisyys (lukupiiriopetusta etänä Zoomissa). 

Opetustehtäviini on kuulunut 2015-2020 luento-opetusta perus- ja aineopintotasolla seuraavilla kursseilla:

  • Realiaverkstad (Maantuntemus)
  • Svenskans regionala och sociala variation

Olen myös opettanut kirjallisen kielitaidon kursseja perus- ja aineopintotasolla:

  • Textproduktion
  • Ord och text

Julkaisut


Last updated on 2021-08-12 at 19:14