Johanna Frigård
FT


johanna.frigard@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-2964-0661

LinkedIn
Asiantuntijuusalueet
valokuvauksen historia; alastonaihe taiteessa; valokuvauksen modernismi Suomessa; värivalokuvauksen historia; visuaalisen kulttuurin tutkimus

Biografia

Teen post doc -tutkimustani, jota olen työstänyt vuodesta 2016 lähtien. Tutkimuskaudellani olen työskennellyt taidehistorian yliopisto-opettajan sijaisena Turun yliopistossa vuosien 2016–2020 välisellä ajalla eri mittaisia jaksoja. Vuosina 2012–2015 toimin vapaana tutkijana ja elokuvatapahtuman tiedottajana Kuopiossa. Kuopioon olin päätynyt 2007 toimiakseni VB-valokuvakeskuksen toiminnanjohtajana. Väitöskirjatutkimustani työstin vuosina 1998–2000 Suomen akatemian rahoituksella Suomen valokuvataiteen museossa Helsingissä. Tämän jälkeen jatkoin väitöstutkimustani Turussa, jossa työskentelin myös tutkijana ja amanuenssin sijaisena Wäinö Aaltosen museossa 2001–2003 sekä 2004–2007 taidehistorian tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulussa ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Tutkimukselleni tärkeää oli Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography – Nordisk fotohistorisk forskningsnettverk -verkoston jäsenyys vuosina 2003–2007. Väittelin vuonna 2008 aiheenani alastonvalokuvien ideaalit suomalaisessa valokuvauksessa 1900-luvun alkupuolella.Tutkimus
Tällä hetkellä tutkin värillisyyden muuttuvia merkityksiä suomalaisen valokuvauksen historiassa. Väriin liittyvä tutkimukseni sai alkunsa 2013, mutta tässä välissä olen paneutunut myös elo- ja valokuvaaja Björn Soldanin (1902–1953) elämäkertaan sekä suomalaisen kuvataidekoulutuksen muutoksiin sotien jälkeisellä ajalla keskittyen Kankaanpään taidekoulun vaiheisiin. Väittelin vuonna 2008, ja tutkimuksessani perehdyin alastonvalokuvaukseen ja modernin ideaaleihin 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Huomioin tutkimuksessani valokuvien kulttuuriset ja sosiaaliset kontekstit sekä tekniset ja materiaaliset reunaehdot. Tarkastelen valokuvia laajasti osana visuaalista kulttuuria ja niitä kontekstualisoiden.


Opetus

Taidehistorian yliopisto-opettajana 2016–2020 vastasin taidehistorian osuudesta median, musiikin ja taiteen tutkimuksen perusopintokokonaisuuden jaksoilla. Tällä hetkellä toimin vastaavan kokonaisuuden sivutoimisena tuntiopettajana Turun avoimessa yliopistossa vuoden 2021 alusta. Yliopisto-opettajana osallistuin myös aineopintojen opetukseen ja ohjasin kandidaattiseminaareja ja kandidaatintutkielmia sekä osallistuin pro gradu -tutkielmien ohjaukseen ja arviointiin. Vuosien 2007–2012 välisenä aikana toteutin neljään otteeseen yhdessä kirjallisuustieteen edustajan kanssa taiteen verkkokurssin Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisessa virtuaaliyliopistossa. Taidehistorian sivutoimisena tuntiopettajana olen työskennellyt vuosina 2005–2007 Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa sekä 2004–2006 Turun ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä ohjaan valokuva-alan väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa. Olen kartuttanut opetustaitojani yliopistopedagogiikan perusopinnoilla.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-07-02 at 13:32