Roope Rihtamo
 

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

roope.rihtamo@utu.fi
Asiantuntijuusalueet
Financial econometrics

Biografia

Aloitin työt väitöskirjatutkijana tilastotieteen oppiaineessa tammikuussa 2022 valmistuttuani vuonna 2021 Turun kauppakorkeakoulusta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenani taloustiede. Väitöskirjassani tutkin rahoitusekonometriaan ja tilastolliseen oppimiseen liittyviä aiheita osana ekonometrian tutkimusryhmää apulaisprofessori Henri Nybergin ohjauksessa. Tutkimus

Tutkimukseni tavoitteena on soveltaa sekä kehittää tilastollisen oppimisen menetelmiä käytettäväksi rahoituksen empiirisessä tutkimuksessa kohdattaviin ongelmiin. Opetus

Tällä hetkellä ei opetusvastuita. Aiemmin olen toiminut kurssiassistenttina perus- ja aineopintojen kursseilla Tilastotiede ja data sekä Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit. Lisäksi toimin yhtenä luennoitsijana kurssilla Tilastollisen oppimisen jatkokurssi. 
Last updated on 2023-02-09 at 02:26